Çevre Danışmanlığı Nedir?
Yönetmeliğin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tâbi olan bir hizmettir.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?
Birleşmiş Milletler’in 1987 yılındaki sürdürülebilir kalkınma hedefi şu şekilde belirtmiştir:
“Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılayabilme imkanlarını tehlikeye atmadan temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmaktır.”

[two_column left]

Çevre İzin, Lisans ve Danışmanlık

cevre-izin
[/two_column] [two_column]

Sürdürülebilirlik Hizmetleri

energy-sustainability
[/two_column]
[two_column left]

Kalite Yönetim Sistemi Hizmetleri

kalite-yonetim-sistemi
[/two_column] [two_column]

Eğitim Hizmetleri

egitim-hizmetleri
[/two_column]