Çevre Danışmanlık

Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlaması.

Güvenlik raporu hazırlama.

Çevre izin, lisans ve danışmanlık hizmetleri.

Çevre Mevzuatı kapsamındaki tüm danışmanlık hizmetleri.

Çevresel durum tespiti hizmetleri.

Çevre izin ve lisans belgesi.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı.

Bitkisel Atık yağ toplama lisansı.

Atık yağ geri kazanım lisansı.

Ötl (ömrünü tamamlamış lastikler) geri kazanım lisansı.

Atık akü geri kazanım lisansı.

Tıbbi atık sterilizasyon lisansı.

Tehlikeli atık bertaraf, geri kazanım, ara depolama lisansı.

Ambalaj atığı toplama ayırma lisansı.

Ambalaj atığı geri kazanım lisansı.

Atık yönetim planlarının hazırlanması.

Kimyasallar veri girişi.

Tehlikeli atıkların yönetimi.

Tıbbi atıkların yönetimi.

Atık pil ve akümülatörlerin yönetimi.

Ambalaj atıklarının yönetimi.

Kgs3 prosedürünün yönetimi.

Çevre mevzuatı kapsamında sektörel eğitimler.

Çevresel durum tespiti hizmetleri.

Atık yönetim hizmetleri.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Raporlamaları

GRI (Global Reporting Initiative) Raporlaması

Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplaması

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında

İzleme Planlarının Hazırlanma

Sera Gazı İzleme ve Raporlama Tebliği Kapsamında prosedürlerin hazırlanma

Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplama

Emisyon Raporu hazırlama

ISO 14064 – Karbon Ayak izi Hesaplama (ISO 14067, PAS 2050, ISO 14064 vb.)

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Sistem Kurulması

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Sistem Kurulması

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Sistem Kurulması

Enerji Yönetimi Danışmanlığı

Bir enerji yönetim sistemi (EYS) uygulamak isteyen veya bu konuyla ilgilenen işletme ve kuruluşlara, EYS’yi ISO 50001’e uygun şekilde uygulamalarına destek ve yardım sağlamak.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) kapsamında taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin , alıcıların , dolduranların , yükleyenlerin , boşaltanların , ambalajlayanların , taşımacıların sorumluluk, yükümlülük ve çalışmaları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı kuruluşlar tarafından uyulması gereken çalışan haklarının tanımlanması veya iyileştirilmesi, iş yeri şartları ve efektif yönetim sistemi gereklilikleri tanımlar.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının uygulanması ve belgelendirilmesi için danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

© Copyright EvrenÇevre 2017. Tüm Hakları Saklıdır.