• Çevre Mevzuatı kapsamındaki tüm danışmanlık hizmetleri
 • Çevresel Durum Tesbiti hizmetleri
 • Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 • Geçici Faaliyet Belgesi
 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı
 • Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • ÖTL (Ömrünü Tamamlamış Lastikler) Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Akü Geri Kazanım Lisansı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı
 • Tehlikeli Atık Bertaraf, Geri Kazanım, Ara Depolama Lisansı
 • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Lisansı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Kimyasallar Veri Girişi
 • Tehlikeli Atıkların Yönetimi
 • Tıbbi Atıkların Yönetimi
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi
 • Ambalaj Atıklarının Yönetimi
 • KGS3 Prosedürlerinin Hazırlanması