• Çevre İzin, Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Çevre Mevzuatı kapsamındaki tüm danışmanlık hizmetleri
  • Çevresel Durum Tesbiti hizmetleri
  • Çevre İzin ve Lisans Belgesi
  • Geçici Faaliyet Belgesi
  • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  • Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı
  • Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
  • ÖTL (Ömrünü Tamamlamış Lastikler) Geri Kazanım Lisansı
  • Atık Akü Geri Kazanım Lisansı
  • Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı
  • Tehlikeli Atık Bertaraf, Geri Kazanım, Ara Depolama Lisansı
  • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Lisansı
  • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı
  • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
  • Kimyasallar Veri Girişi
  • Tehlikeli Atıkların Yönetimi
  • Tıbbi Atıkların Yönetimi
  • Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi
  • Ambalaj Atıklarının Yönetimi
  • KGS3 Prosedürlerinin Hazırlanması
 • Sürdürülebilirlik Hizmetleri
  • Sürdürülebilirlik Stratejisi Oluşturma
  • Sektörel Sürdürülebilirlik Stratejileri Geliştirme
  • Sürdürülebilirlik Yönetimi
  • Sürdürülebilirlik Raporlamaları
  • GRI (Global Reporting Initiative) Raporlaması
  • Entegre Raporlama
  • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Sürdürülebilirlik İletişimi
  • CDP (Carbon Disclosure Project) Hazırlanması
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
  • Enerji Verimliliği
  • Karbon Yönetimi
  • Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplaması
  • Sera Gazı Emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik kapsamında emisyon hesaplanması
  • Karbon Azaltım Projeleri
  • Su Ayakizi Hesaplaması
 • Kalite Yönetim Sistemi Hizmetleri
  • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Sistem Kurulması
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Sistem Kurulması
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Sistem Kurulması
 • Eğitim Hizmetleri
  • Sektörel bazlı tüm Çevre Mevzuatı Eğitimleri
  • Sürdürülebilirlik Farkındalığı Yaratma Eğitimleri (Tüm Paydaşlarınıza verilebilir)
  • Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimleri
  • GRI (Global Reporting Initiative) Raporlaması Eğitimleri
  • İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Eğitimleri
  • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Eğitimi
  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Eğitimi
  • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ Eğitimi
  • Sera Gazı Emisyonları İzleme Planı oluşturulması
  • Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Eğitimleri
  • KGS 3 (Kalite Güvence Sistemleri) Eğitimleri
  • ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
  • ISO 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi